Skip to content

Dag Kjetil Øyna

Jeg er advokat i NHO Mat og Drikke og jobber med rammebetingelser for næringslivet. Jeg har også ansvaret for Norske Sjokoladefabrikkers Forening. I mange år jobbet jeg med arbeidsretts- og arbeidsmarkedsspørsmål og har også i en periode jobbet mot ILO (som ikke er internasjonal LO, men FNs Internasjonale Arbeidsorganisasjon)

CSR og de sosiale forhold i hele verdikjeden er viktige temaer. Særlig er jeg opptatt av hvordan man best kan bidra med løsninger som reduserer og over tid fjerner barnearbeid og sørger for at alle produsenter, også i landbruket i U-land, får et verdig liv.

Jeg er opptatt av samfunnsspørsmål og politikk.
Jeg har en tendens til å bli skeptisk når alle synes å fastslå noe som en sannhet…..

På fritiden er jeg flyver, og med min tro og mitt engasjement, er det derfor naturlig å være aktiv for Mission Aviation Fellowship (MAF) Norge der jeg er nestleder. Jeg er også nettredaktør for Nedre Romerike Flyklubb som har hjemmebase på Kjeller, Norges eldste flyplass (1912) med Norges største småflymiljø.

…og så har jeg en herlig kone og  tre flotte voksne døtre som passer på å holde mine små grå i aktivitet…. og minner meg om hvilket kjønn som er det sterke!

%d bloggers like this: